Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY EDUKACYJNEJ – ZIELONEJ KLASY

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 28  
Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica
z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY EDUKACYJNEJ – ZIELONEJ KLASY

 

 1. Obiekt stanowi własność Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, zarządza nim Nadleśniczy Nadleśnictwa Płytnica.
 2. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania niniejszego regulaminu.
 3. Obiekt, jako miejsce edukacji służy grupom zorganizowanym do 50 osób.
 4. Termin korzystania z obiektu należy uzgodnić z nadleśnictwem.
 5. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 7:30-15:30. Zajęcia
  w innym terminie odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu
  z Nadleśnictwem Płytnica.
 6. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz stosowania się do wskazań pracowników Służby Leśnej w zakresie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osób dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
 8. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości.
 9. Zezwala się na rozpalenie ogniska po uzyskaniu zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica tylko w wyznaczonym miejscu, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności przy rozpalaniu i utrzymywaniu ognia oraz zgaszenia ognia przed opuszczeniem obiektu.
 10. Na terenie obiektu zabrania się:
  1. puszczania psów luzem,
  2. niszczenia budowli i wyposażenia,
  3. niszczenia roślinności.
 11. W przypadku stwierdzenia zniszczeń lub zagrożeń na terenie obiektu należy powiadomić Nadleśnictwo Płytnica.

Telefony alarmowe:

Numer ratunkowy 112

Straż Pożarna 998

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz;  tel. 67 250 02 00