Wydawca treści Wydawca treści

Program "Zanocuj w lesie" w Nadleśnictwie Płytnica

Nadleśnictwo Płytnica wyznaczyło specjalnie obszary leśne o powierzchni ponad 1000 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i surwiwalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie przepisów.

Wyświetl większą mapkę

mBDL - Bank Danych o Lasach

Aplikacja mBDL na Androida

Aplikacja mBDL na iPhone

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
  2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  3. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu:
  4. prace z zakresu gospodarki leśnej w maju 2021 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w pododdziałach leśnych: brak planowanych prac z zakresu gospodarki leśnej.
  5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

terminy polowań zbiorowych http://www.grandel.pila.pl/start.php

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: plytnica@pila.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Podaj następujące dane:

  1. imię i nazwisko zgłaszającego,
  2. telefon kontaktowy,
  3. mail kontaktowy,
  4. liczbę nocy (daty),
  5. liczbę osób,

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Stanisław Mikołajczak s.mikolajczak3@pila.lasy.gov.pl, tel. 882-784-171


Nadleśnictwo Płytnica przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.