Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Płytnica do pomników przyrody zaliczono 13 pojedynczych drzew i 3 grupy drzew.

L.p.

Podstawa prawna

Nr pozycji w gminnym lub wojewódzkim rejestrze pomników przyrody

Położenie

Opis obiektu

 

Oddział, pododdział

Gmina, obręb ewidencyjny, leśnictwo

gatunek nazwa

Wiek lata

obwód (cm)

wysokość (m)

 
 
 
 
 
 

1

Rozp. Wojewody Pilskiego Nr 14/98 z dnia 13.10.1998 r.

753

92j

Wałcz, Czechyń, Maliny

Klon zwyczajny

150

300

23

 
 

2

Rozp. Wojewody Pilskiego Nr 14/98 z dnia 13.10.1998r.

18

92j

Dąb szypułkowy

410

543

14

 
 

3

Rozp. Wojewody Pilskiego Nr 14/98 z dnia 13.10.1998 r.

19

93a

Sosna zwyczajna (podwójny pień)

150

182

20

 

207

25

 

4

Rozp. Wojewody Pilskiego Nr 14/98 z dnia 13.10.1998 r.

469

213j

Wałcz, Czechyń, Ostrowiec

Świerk pospolity

140

279

27

 
 

5

Rozp. Wojewody Pilskiego Nr 14/98 z dnia 13.10.1998 r.

511

129d

Wałcz, Głowaczewo, Piaski

Dąb szypułkowy "Mieczysław"

320

487

22

 
 
 

6

Rozp. Wojewody Pilskiego Nr 14/98 z dnia 13.10.1998 r.

442

11d

Jastrowie, Płytnica, Smolary

Dąb szypułkowy

470

630

23

 
 

7

Rozp. Wojewody Pilskiego Nr 6/92 z dnia 31.12.1992 r.

547

262a

Tarnówka, Płytnica, Zagórze

Grupa 2 drzew:  Buk zwyczajny

220

351

28

 
 

8

Rozp. Wojewody Pilskiego Nr 6/92 z dnia 31.12.1992 r.

547

263a

Grupa 2 drzew: Buk zwyczajny

220

395

26

 

346

25

 

9

Uchwała Rady Gminy Wałcz nr XXIX/142/2005

_

196i

Wałcz,   Wałcz, Ostrowiec

Czeremcha amerykańska

75

230

22

 
 
 

10

Uchwała Rady Gminy Jastrowie nr 117/2004

_

32i

Jastrowie, Płytnica, Piaski

Buk zwyczajny

180

340

23

 
 

11

_

172f

Grupa 4 drzew: Sosna zwyczajna

180

290

28

 

180

300

27

 

180

320

29

 

180

drzewo wywrócone

 

12

Uchawał Rady Gminy Wałcz nr XXIX/177/2017 z dnia 26.01.2017 r.

 

387d

Wałcz, Czapla, Ostrowiec

Dąb szypułkowy

160

325

20

 
 
 

13

Dąb szypułkowy

160

295

20

 
 
 

14

Świerk pospolity

110

295

20

 
 
 

15

 

309c

Wałcz, Czapal, Ostrowiec

Świerk pospolity

110

310

30

 
 
 

16

Świerk pospolity

110

260

30