Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Płytnica do pomników przyrody zaliczono 23 drzewa.

 

L.p. położenie gatunek wiek obwód pnia [cm] wysokosć [m] nr pozycji w rejestrze pomników przyrody podstawa prawna utworzenia Województwo uwagi
 leśnictwo  oddział pododdział
1 Leśnictwo Smolary 11 d Dąb szypułkowy 470 630 23 442 Rozp. Wojewody Pilskiego nr 14/98 z dnia 13.10.98 r. Wlkp  
2 Leśnictwo Zagórze 262 a Buk zwyczajny 220 351 28 547 Rozp. Wojewody Pilskiego nr 6/92 z dnia 31.12.92 r. Wlkp 2 drzewa -2 złamane
3 Leśnictwo Zagórze 263 a Buk zwyczajny 220 395 
346
26
25
547 Rozp. Wojewody Pilskiego nr 64/92 z dnia 31.12.92 r. Wlkp 2 drzewa
4 Leśnictwo Piaski 172 f Sosna zwyczajna 180 290 28   uchwała rady gminy nr 117/2004 Wlkp grupa drzew
5 Sosna zwyczajna 300 27   uchwała rady gminy nr 117/2004 Wlkp
6 Sosna zwyczajna 320 29   uchwała rady gminy nr 117/2004 Wlkp
7 Sosna zwyczajna złamane drzewo   uchwała rady gminy nr 117/2004 Wlkp
8 Leśnictwo Piaski 32 i Buk zwyczajny 180 340 23   uchwała rady gminy nr 117/2004 Wlkp  
9 Leśnictwo Struga 552 a Wiąz pospolity 156       Uchwał Nr XXV/157/2005 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30.11.2005 Wlkp  
10 Leśnictwo Struga 552 a Świerk pospolity 156       Uchwał Nr XXV/157/2005 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30.11.2005 Wlkp  
11 Leśnictwo Struga 550 k Grab zwyczajny 125       Uchwał Nr XXV/157/2005 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30.11.2005 Wlkp  
12 Leśnictwo Struga 550 k Buk zwyczajny 176       Uchwał Nr XXV/157/2005 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30.11.2005 Wlkp  
13 Leśnictwo Maliny 92 j Klon zwyczajny 150 300 23 753 Rozp. Wojewody Pilskiego nr 14/98 z dnia 13.10.98 r. Zachpom  
14 Leśnictwo Maliny 92 j Dąb szypułkowy 410 543 14 18 Rozp. Wojewody Pilskiego nr 14/98 z dnia 13.10.98 r. Zachpom  
15 Leśnictwo Maliny 93 a Sosna zwyczajna 150 182
207
20
25
19 Rozp. Wojewody Pilskiego nr 14/98 z dnia 13.10.98 r. Zachpom 2 drzewa zrośnięte konarami
16 Leśnictwo Ostrowiec 213 j Świerk pospolity 140 279 27 469 Rozp. Wojewody Pilskiego nr 14/98 z dnia 13.10.98 r. Zachpom  
17 Leśnictwo Ostrowiec 196 i Czeremcha amerykańska 75 230 22   Uchwała Rady Gminy w Wałczu nr XXIX/142/2005 Zachpom  
18 Leśnictwo Piaski 129 d Dąb szypułkowy 320 487 22 511 Rozp. Wojewody Pilskiego nr 14/98 z dnia 13.10.98 r. Zachpom "Mieczysław"
19 Leśnictwo Ostrowiec 387 d Dąb szypułkowy 162 295 20   Uchwła nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Wałcz Zachpom  
20 Leśnictwo Ostrowiec 387 d Dąb szypułkowy 162 325 20   Uchwła nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Wałcz Zachpom  
21 Leśnictwo Ostrowiec 309 c Świerk pospolity 112 260 30   Uchwła nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Wałcz Zachpom  
22 Leśnictwo Ostrowiec 309 c Świerk pospolity 112 310 30   Uchwła nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Wałcz Zachpom  
23 Leśnictwo Ostrowiec 309 c Świerk pospolity 112 280 30   Uchwła nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Wałcz Zachopom