Położenie

W obecnym kształcie Nadleśnictwo Płytnica leży na pograniczu dwóch województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Niemal cały terytorialny zasięg zamykają trzy odcinki dróg krajowych Wałcz – Jastrowie – Piła – Wałcz. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, aktualnie gospodaruje na 16 728 ha.

Galeria zdjęć

Zimowe zdjęcia lasu.

Historia

Nadleśnictwo Płytnica w jego dzisiejszym zasięgu terytorialnym powstało z dniem 1stycznia 1993r. z połączenia obrębu Dobrzyca z Nadleśnictwa Wałcz i obrębu Płytnica z Nadleśnictwa Jastrowie. Historia Nadleśnictwa Płytnica sięga 1945 roku, w którym obręby Dobrzyca i Płytnica, stanowiły samodzielne jednostki organizacyjne.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.