Wydawca treści Wydawca treści

Lasy referencyjne

Ekosystemy referencyjne – zakończenie konsutacji społecznych.

Nadleśnictwo Płytnica informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Ostateczny „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Płytnica" oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Płytnica" są do pobrania w formie plików PDF.

Ponadto Nadleśnictwo Płytnica informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.