Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz lasów HCVF.

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczania lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Płytnica na lata 2014 – 2023 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 22 maja 2014 roku.
Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.