Aktualności Aktualności

Konkurs wiedzy leśnej

Kolejna, już XVII edycja finału międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Leśnej, odbyła się w czwartek, dnia 10 maja 2018 roku w Nowej Szwecji.

Nadleśnictwo Płytnica gościło zwycięzców wyłonionych na etapach konkursów szkolnych – przedstawicieli trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu.

Finały składały się z 3 części konkursowych.

Pierwszą część, tradycyjnie od lat, stanowił pisemny test zamknięty pojedynczego wyboru. Należało odpowiedzieć na 10 pytań, zakreślając jeden z wybranych podpunktów. Wiedza obejmowała wybrane elementy z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody, geografii, łowiectwa, biologii, hodowli lasu i ekologii.

Następnie młodzież weryfikowana była ze znajomości prac leśnych i używanych w leśnictwie narzędzi – ręcznych, ale także i informatycznych. Należało wykazać się wiedzą o pracy leśnika.

Ostatnią częścią konkursu były zmagania w rozpoznawaniu drzew i krzewów. W otaczającym lesie wywieszone zostały tabliczki z numerami od 1 do 10. Uczestnicy wyszukiwali roślinę oraz starali się ją rozpoznać i oznaczyć. Punktowana była zarówno nazwa rodzajowa jak i gatunkowa rośliny.

Oto wyniki XVII Konkursu Wiedzy Leśnej organizowanego w Nadleśnictwie Płytnica:

 

I miejsce Oliwia Nitka SP nr 5 w Wałczu
II miejsce Weronika Gryglewska SP nr 5 w Wałczu
III miejsce Mateusz Maciążek SP w Szwecji

 

Najlepszym finalistom przekazano nagrody, a uczestnicy zabawy dostali drobne upominki. Wszyscy goście zostali dodatkowo zaopatrzeni w różnego rodzaju materiały edukacyjne będące w dyspozycji Nadleśnictwa Płytnica.

Tradycyjnie, jak co roku, zdobywcy pierwszych trzech miejsc posadzili swoje pamiątkowe drzewka. W tym roku były to świerki.

W rywalizacji zbiorowej wygrała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków z Wałcza.

 

Szkoła  2016 r    2017 r  2018 r 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu 124 74,5 59
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji 109,5 51 76,5
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Juliana Tuwima w Witankowie 39 38 -
Zespół Szkół Miejskich nr 1 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu 109 67 81,5
Szkoła Filialna w Karsiborze 88,5 - -

 

Organizacją konkursu zajęli się: Wojciech Sacha, Edward Malicki, Krzysztof Nagórski, Damian Czerwiński, Patrycja Wajer.

Serdecznie zapraszany wszystkich chętnych w przyszłym roku.