Wydarzenia Wydarzenia

Dobra współpraca z lokalnymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi

W dniu 24.04.2021r. dwa zastępy z OSP Szwecja i zastęp SCCS IVECO z JRG Wałcz, brały udział w ćwiczeniach na terenach leśnych nadleśnictwa Płytnica w Leśnictwie Piaski.

Ćwiczenia zorganizowali druhowie z OSP Szwecja przy współpracy z Nadleśnictwem Płytnica.

Założeniem ćwiczenia było ugaszenie dwóch ognisk pożaru oraz udzielenie pierwszej pomocy rannej osobie. Przytomny, ale unieruchomiony przez przywalone drzewo drwal, wymagał pilnej pomocy - oparzenia, złamania i podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa. Zaopatrzonego rannego ewakuowano w bezpieczne miejsce. W pobliżu zostało przygotowane lądowisko dla LPR /Lotniczego Pogotowia Ratunkowego/. Strażacy ćwiczyli również techniki poboru wody z SCCS IVECO bez użycia motopompy. W ramach minimalizacji niepożądanego ryzyka, kontrolny przelot nad miejscem ćwiczeń podczas ich trwania wykonał samolot pożarniczy "Dromader". Na terenie naszego nadleśnictwa  ćwiczenia ochotniczej straży pożarnej (OSP) jak i zawodowej (PSP) odbywają się już po raz kolejny. W każdym z kolejnych ćwiczeń  są realizowane różne  elementy techniki przeciwpożarowej.