Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest działem, gałęzią gospodarki leśnej zajmującym się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:

  • drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
  • produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Użytkowanie lasu należy również rozpatrywać, jako dyscyplinę naukową traktującą nie tylko o użytkach leśnych, ale i służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych.
Użytkowanie lasu zajmuje się przede wszystkim sposobami i organizacją pozyskiwania drewna i innych płodów leśnych oraz narzędziami do tego służącymi, ich budową i techniką posługiwania się. Podstawą do opanowania tej dziedziny wiedzy jest nauka o drewnie.
Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat.
Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, ale również systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu.

Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia, np. klęsk żywiołowych w lasach.

Las oprócz podstawowego surowca, jakim jest drewno daje nam jeszcze wiele innych produktów. Jednymi z najbardziej cenionych przez społeczeństwo są płody runa leśnego - jagody, grzyby czy orzechy, które możemy zbierać w leśnych ostępach na własne potrzeby.
Pamiętać należy, aby zbiór płodów runa leśnego prowadzony był w taki sposób, by nie niszczyć roślin oraz w miejscach gdzie dopuszcza się tego typu korzystanie z lasu.
Mało kto wie, że użytkowaniem lasu jest również korzystnie z jego uroków w formie turystycznej i zdrowotnej.
Las zapewnia nam możliwość wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku, korzystania z przepięknie położonych śródleśnych rzek i jezior, rekreację i obcowanie ze światem przyrody.


Drewno podstawowy surowiec pozyskiwany z lasu.

 


Owoce runa leśnego.

 


Turystyka i wypoczynek.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nowa kładka, nowe możliwości.

Nowa kładka, nowe możliwości.

Rzeka Dobrzyca malowniczo meandrująca wśród olsów i sosnowych lasów naszego nadleśnictwa gwarantuje niezapomniane wrażenia podczas spływów kajakowych.

Niestety to, co dla jednych jest pożądanym dla innych może stanowić pewne utrudnienie.

A chodzi tu o rowerzystów, dla których rzeka stanowiła przeszkodę na szlaku pomiędzy Wałczem, a rozległymi płytnickimi lasami.

Cykliści, którzy chcieli przejechać z Wałcza w kierunku Jastrowia zmuszeni byli korzystać z ruchliwej drogi krajowej nr 22, a to wszystko za sprawą nieczynnej kładki wchodzącej w skład szlaku rowerowego, która łączyła dwa brzegi rzeki Dobrzycy.

Nadleśnictwo podjęło prace związane z przebudową kładki i w rezultacie doczekaliśmy się nowej przeprawy przez rzekę Dobrzyca.

Nowa konstrukcja zapewnia szybkie i komfortowe przekroczenie rzeki, a co najważniejsze bezpieczny przejazd z Wałcza lasami w kierunku Jastrowia. Możemy zapewnić wszystkich, którzy jeszcze nie skorzystali z nowej kładki, że przejazd szlakiem rowerowym dostarczy niezapomnianych wrażeń, przepiękne widoki i ciszę, jaką można znaleźć tylko w naszych lasach.

Mamy już też pierwsze sygnały, że kładka stała się miejscem ślubnych sesji fotograficznych może będzie ona lokalnym Pont des Arts, jak most zakochanych w Paryżu. 

Aby zachęcić do korzystania z nowego obiektu na szlaku prezentujemy kilka zdjęć z okresu, gdy kładka nie funkcjonowała oraz po przeprowadzonym remoncie.