Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring...

Na terenie Nadleśnictwa Płytnica funkcjonuje monitoring elektroniczny w postaci urządzeń rejestrujących obraz (bez fonii).

Zasady funkcjonowania monitoringu zostały określone w zarządzeniu nr 18/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Głównym celem stosowania monitoringu wizyjnego jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń na terenie Nadleśnictwa Płytnica.

Dane zgromadzone w wyniku funkcjonowania monitoringu wizyjnego są administrowane przez Nadleśnictwo Płytnica zgodnie z art. 25 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zarządzeniem nr 18/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z dnia 30 kwietnia 2015 r.