Wydarzenia Wydarzenia

Wolność jest w naturze

7 października 2014 r. na terenie Nadleśnictwa Płytnica wystartował inauguracyjny bieg pod hasłem „Wolność jest w naturze”.

Do biegu, Gotowi, Start te słowa były sygnałem do rozpoczęcia biegu pod hasłem „Wolność jest w naturze".

25 lat temu Polska symbolicznie odzyskała wolność w wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku.
W rocznicę tych wydarzeń Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe podjęły inicjatywę wytyczenia 25 ścieżek biegowych.

7 października 2014 r. na terenie Nadleśnictwa Płytnica wystartował inauguracyjny bieg po jednej z tych ścieżek.

Trasa biegu została wyznaczona tak, aby uczestnicy mogli podziwiać piękne krajobrazy doliny rzeki Rurzycy i jej atrakcje przyrodnicze.

Otwarcie trasy biegowej nastąpiło poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonał zastępca dyrektora RDLP w Pile Pan Janusz Perkowski.

Przecięcie wstęgi poprzedziło wystąpienie nadleśniczego Pawła Kałużyńskiego, który przybliżył cel utworzenia trasy biegowej, a także zaprezentował miejsce oraz charakter terenu, na którym trasa została wyznaczona.

O lokalizacji trasy biegowej wokół jeziora Krępsko Średnie zadecydowały – istniejąca infrastruktura turystyczna, piękno krajobrazów, które towarzyszą biegaczom oraz historia tego miejsca.
To w tym miejscu, nad tym jeziorem w roku 1978 wakacje spędzał Karol Wojtyła, który w roku tym został wybrany na Papieża.

Fakt ten upamiętnia obelisk nad brzegiem jeziora w miejscu gdzie wraz z przyjaciółmi wypoczywał Karol Wojtyła.

Wydarzenia te zadecydowały o tym, że trasa biegowa otrzymała imię Św. Jana Pawła II.

Poświęcenia ścieżki biegowej dokonał proboszcza parafii w Szwecji ks. Ryszarda Dawidowskiego.

Wśród zaproszonych i przybyłych na otwarcie, mieliśmy okazję gościć przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli oraz uczniów miejscowych szkół.

Trasa biegowa o dystansie 7 km, stała się areną zmagań o zajęcie jak najlepszych miejsc, ale była również miejscem gdzie rekreacyjny spacer okazał się dobrym sposobem na pokonanie wyznaczonego dystansu.

Nie zabrakło chętnych, aby przejechać wyznaczoną trasę na rowerze, a nawet przejść ją w odwrotnym kierunku od mety do startu. 

Na zakończenie biegu każdy uczestnik otrzymywał pamiątkowy medal, gadżety oraz smaczne jabłko.

Serwowano gorący posiłek w postaci grochówki z wkładką, bo cóż może lepiej smakować w lesie? 

Zwycięzcy, którzy pokonali trasę w najkrótszym czasie zostali uhonorowani specjalnymi nagrodami w postaci sprzętu sportowo – turystycznego.

Nad oprawą imprezy czuwała nasza koleżanka z Nadleśnictwa Wałcz Magdalena Marchwiak, której bardzo dziękujemy za pomoc.

Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia trasy, która jest na stałe oznakowana tak, aby w przyszłości można było również z niej korzystać.