Wydarzenia Wydarzenia

Podsumowanie inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictwa Płytnica

Zarządzoną inwentaryzację, na podstawie Decyzji 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia (znak: Zł.074.28.2016), przeprowadzono w dniach 25.10.2016 r. oraz 27.10.2016 r. Zbiórki uczestników zaczynały się już o szarym poranku. Po tzw. odprawie – omówieniu zasad, policzeniu zebranych osób i przydziale do grup, uczestnicy wyruszali na kolejne mioty (miejsca pędzenia i liczenia zwierzyny). 

W dniach inwentaryzacji zwierzyny uczestniczyło łącznie na terenie nadleśnictwa 117 osób. Zlustrowano 1 855,62 ha gruntów, co stanowiło 11,21 % przyjętego dla Nadleśnictwa Płytnica obszaru inwentaryzowanych terenów (16 545,91 ha).

Efektem prac było policzenie 32 dzików, 31 jeleni, 45 sarn oraz znalezieniem w jednym miejscu wyraźnego tropu wilka.

Zgodnie z przyjętymi wyliczeniami statystycznymi na obszarze Nadleśnictwa Płytnica zinwentaryzowano:  

- 285 dzików [zagęszczenie 1,2 szt./km2]    
- 276 jeleni [zagęszczenie 1,1 szt./km2],      
- 401 saren [zagęszczenie 1,6 szt./km2].

W przypadku saren należy pamiętać, że była to wyłącznie sarna leśna.

Cała inwentaryzacja dzików przebiegła bezpiecznie i sprawnie, chociaż pierwszego dnia padało i wszyscy uczestnicy wrócili do domów przemoczeni.

W trakcie przejść udało się także znaleźć „dzicze kąpielisko". W babrzyskach tych zwierzęta zażywają kąpieli błotnych, a następnie „malują", czyli wycierają sierść o wybrane stojące drzewa.

Dla porównania podajemy wyniki inwentaryzacji wiosennej (z początków roku 2016), na podstawie której przyjmuje się stany zwierzyny w lesie. Obejmują one powierzchnie przydzielone obwodom łowieckim, co stanowi obszar dużo większy (prawie dwukrotnie) niż przyjęty w jesiennej inwentaryzacji dzików.

Gatunek

Obwód nr 20

Obwód 24

Obwód 31

Obwód 196

Obwód 229

RAZEM

Jelenie

75

100

110

111

144

540

Daniele

 

 

 

19

 

19

Sarny

108

132

138

220

206

804

Dziki

54

76

85

100

100

415